Připojení na optickém kabelu

Jedná se o připojení k naší optické páteřní síti, které Vám umožní tu nejvyšší možnou propustnost, kvalitu a stabilitu služeb. Do každého připojeného vchodu je přivedena optická linka s propustností až 10Gb/s což nám zajistí velké rezervy při navyšování rychlostí. Jednotlivé bytové jednotky jsou poté připojeny ethernetovým kabelem do našeho distribučního prvku umístěného v domě.