Všeobecné podmínky

V souladu s telekomunikačním zákonem 127/2005 Sb. a všeobecným oprávněním VO-R/12/09.2010-12 a VO-R/14/12.2012-17 vydaným ČTU, se stanovují tyto následující Všeobecné podmínky, které upravují poskytování služeb uživatelům ze strany poskytovatele. Tyto podmínky obsahují základní obchodní, technické, provozní a reklamační postupy pro poskytování služby. Vymezují základní povinnosti a práva smluvních stran. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

 

Zde si můžete stáhnout elektronickou podobu našich Všeobecných podmínek: