Odvirování PC

K základnímu zabezpečení počítačů nebo serverů slouží antivirová a antispywarová ochrana. Odvirování počítačů a notebooků provedeme přímo ve Vaší společnosti, popřípadě můžete infiltrované PC dopravit do naší kanceláře. Při použití technologií a postupů, které při odvirování používáme, jsme zpravidla schopni zachránit až 100% Vašich dat.

 

Jak postupovat při napadení PC virem?

Pokud se Váš počítač začne jakýmkoli způsobem chovat nestandardně, je dobré počítač ihned vypnout, a kontaktovat nás. Vypnutím počítače zamezíte nejen šíření viru (v rámci firemní sítě, automatické rozesílání emailů apod.), ale předejdete bezpečně i ztrátě dat (odeslání dat útočníkovi, vymazání pošty, důležitých dat, formát disku apod.)

Základní kroky při napadení PC

 1. vypnutí počítače - pokud počítač nejde vypnout, zamezte alespoň šíření viru po síti (odpojením internetového připojení, vyjmutím ethernetového kabelu, vypnutím WiFi, vypnutím routeru, apod.), popřípadě vypněte síťové napájení počítače, nebo vyjměte baterii z notebooku
 2. kontaktovat nás– sdělte nám tyto základní údaje:
  • jak se závada projevuje
  • jaký používáte antivirový systém
  • jestli jste se snažili vir odstranit
  • jakého používáte emailového klienta (Outlook, Thunderbird apod.)
 3. vyčkejte na náš příjezd nebo počítač či notebook dopravte k nám - viz. kontakt